Wizja i misja naszego przedszkola

Wizja przedszkola
• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, instruktorów, lektorów języków obcych.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Aktualności

Sprawdź co nowego!

Poznaj nas

Nasze Przedszkole

Przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego dziecka, oraz wykwalifikowaną kadrę dla której praca z małym dzieckiem jest przyjemnością.

Do dyspozycji dzieci oddajemy dwie przestronne, słoneczne sale do zabawy i zajęć dydaktycznych, pełne kolorowych gier i zabawek. Każda z sal posiada własną szatnię oraz łazienkę z ubikacją, a wszystko to przystosowane dla potrzeb malucha. W budynku również znajduje się sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt do rehabilitacji, zabaw ruchowych, tanecznych i muzycznych oraz basen kulkowy i zjeżdżalnia.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 600 50 25
tel. 601 848 644 (sala zajęć)