Programy

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 programy:

  • Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole”, autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, wydawnictwa MAC Edukacja.
  • Program do religii dla dzieci pięcioletnich „Spotkanie dzieci Bożych”.
  • Program języka angielskiego „Start with Fluffy” Kolorowy Świat, wydawnictwa MAC Edukacja.
  • Program wychowawczo-profilaktyczny autorstwa Marii Zubrzyckiej.
  • Innowacja pedagogiczna „Przedszkolaki poznają świat” autorstwa Joanny Zarzycznej.
  • Program adaptacyjny „Przedszkole drugi dom” autorstwa Joanny Zarzycznej.

 

W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują karty pracy wspomagające rozwój dzieci:

  • 3- latki – „Kolorowy start. 3-latki”, MAC, Wiesława Żaba-Żabińska.
  • 4- latki – „Kolorowy start. 4-latki”, MAC, Wiesława Żaba-Żabińska.
  • 5-, 6- latki – „Kolorowy start. 5- i 6-latki”, MAC, Wiesława Żaba-Żabińska.

Kontakt z nami

Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 600 50 25
tel. 601 848 644 (sala zajęć)