Kadra

 

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

                                                                                    Glenn Doman

Kadrę pedagogiczną Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl w Stalowej Woli stanowią wspaniali, zaangażowani nauczyciele, dla których praca z małymi dziećmi jest pasją. Posiadają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, stosują innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Najczęściej stosowanymi metodami w pracy z dziećmi w naszym przedszkolu są metody polegające na praktycznym działaniu dzieci, metody aktywizujące, metody aktywności ruchowej i tańca oraz metody problemowe i aktywizujące.

 

angela

Pani Angelina jest wychowawcą grupy „Kleksy”. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku: Pedagogika ze specjalizacją: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła kurs języka angielskiego, udzielania pierwszej pomocy w Ośrodku Szkoleniowym „RESCUE” w Chorzowie. Podczas praktyk studenckich w szkole i w przedszkolach zdobywała doświadczenie zawodowe, pogłębiała wiedzę i umiejętności. Jest osobą solidną, odpowiedzialną, uczciwą łatwo nawiązującą kontakty z dziećmi, rodzicami i współpracownikami. Powierzone zadania wykonuje rzetelnie i dokładnie, potrafi pracować samodzielnie, jak i w zespole. Jest cierpliwa i konsekwentna. Bardzo lubi dzieci i praca z nimi to dla niej czysta przyjemność, a zarazem ogromne wyzwanie. Lubi stwarzać różnorodne sytuacje edukacyjne, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi jej wychowanków. Jej celem jest pozostawienie w przedszkolu cząstki swojego zapału, pasji, miłości do dzieci czyli cząstkę siebie.

20161011_130107

Pani Marta jest wychowawcą grupy „Wesołe Misie”. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W czasie praktyki zawodowej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach wczesnoszkolnych zdobywała i pogłębiała swoje kwalifikacje i możliwości. Cały czas poszerza swoją wiedzę poprzez literaturę pedagogiczną. Praca z dziećmi jest jej pasją i spełnieniem marzeń. Uwielbia każdy dzień spędzony w przedszkolu. Jest osobą uczynną, odpowiedzialną i miłą. Szybko nawiązuje kontakty z dziećmi oraz z ich rodzicami. Wyrozumiałość i cierpliwość to także jej cechy charakteru. Jest osobą uśmiechniętą, chętną do pomocy, wymagającą od siebie i innych. Angażuje się w powierzone jej zadania a w swojej pracy ceni zadowolenie z zajęć u dzieci, rozwój wychowanków oraz miłą atmosferę.

fb_img_1476464311714

Pani Kasia jest  wychowawcą w grupie „Kleksy”. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz STUDIUM GENERALE SANDOMIERIENSE w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu ze specjalnością Oligofrenopedagogika z Edukacją Wczesnoszkolną. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktykach studenckich w przedszkolach oraz szkołach podstawowych z klasami integracyjnymi. Jest osobą odpowiedzialną, obowiązkową i serdeczną. W kontaktach z dziećmi wykazuje się wrażliwością, otwartością na potrzeby wychowanków i zaangażowaniem w kształtowanie ich postaw.

 

kasia

Pani Kasia jest  logopedą w naszym przedszkolu. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Filologia polska specjalność Logopedia oraz studiów podyplomowych również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na praktykach studenckich w szkole specjalnej i prywatnym gabinecie logopedycznym. W trakcie studiów udzielała się jako wolontariuszka prowadząc zajęcia logopedyczne z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju i wadami wymowy. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu logopedii. Stara się, by zajęcia logopedyczne odbywały się w miłej atmosferze, a dzieci uczyły się przez zabawę. Bardzo ważne jest dla niej, by jej mali pacjenci odczuwali satysfakcję ze swoich sukcesów i mimo dużej pracy jaką wkładają w naukę z radością i ochotą przychodzili na kolejne spotkanie.

asia

Pani Joanna jest w naszym przedszkolu nauczycielem języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku „Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Posiada również certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2005 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach jako nauczyciel języka angielskiego oraz jako wychowawca grup. Praca z małymi dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Wspólne zabawy i zajęcia w języku angielskim są dla niej przyjemnością, zaś największą dumę odczuwa, gdy dzieci rozumieją jej polecenia i pięknie mówią w języku angielskim. W dzieciach najbardziej ceni ich szczerość i spontaniczność. Uśmiech dziecka, jego zadowolenie oraz postępy są dla niej największą motywacją do dalszej pracy.

Kontakt z nami

Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 600 50 25
tel. 601 848 644 (sala zajęć)