Grupa Kleksy


Grupa „Kleksy” to najstarsza grupa przedszkolaków. Uczęszczają tu dzieci 4,5 oraz 6 letnie. „Kleksy” liczą 17 dzieci w tym 8 chłopców oraz 9 dziewczynek. Wychowawcą grupy jest Pani Angelina Bobrowska oraz Pani Katarzyna Juda. Dwóch wychowawców sprzyja indywidualnej nauce z każdą grupą wiekową. Wiemy, jak ważne jest przygotowanie grupy 6 latków do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji – szkoły, stąd pomysł współpracy dwóch wychowawców. Każda z Pań jest w stanie zaobserwować trudności jakie ich wychowankowie mają w związku z wprowadzaniem nowych tematów z podstawy programowej i wspólnie z rodzicami skupiają się na wytężonej pracy, aby dziecko zrozumiało i nauczyło się nowo poznanego materiału. „Kleksy” jako grupa najstarsza uczą się przestrzegania zgodnego życia, oraz kulturalnego zachowania wobec siebie. Starają się wspólnie umiejętnie rozwiązywać każdy konflikt, radzić sobie w sytuacjach trudnych, rozróżniać dobro od zła oraz wyciągać wnioski na przyszłość. Zajęcia w grupie starszaków odbywają się 3 razy dziennie tj. rano od godziny 8:00, po śniadaniu tj. godzina 10:00 oraz po obiedzie czyli po godzinie 13.30. Podstawa programowa realizowana jest przez 5 godzin i przeplatana jest zajęciami dodatkowymi. Jest również czas na zabawę, oraz wyjścia na spacery. W codziennych sytuacjach Panie starają się zachęcić dzieci do wyrażania swoich emocji, myśli jak i również potrzeb. „Kleksy” nie mają co narzekać na nudę podczas zajęć sumiennie liczą, dzielą słowa na sylaby oraz na głoski, całościowo rozpoznają napisy umieszczone w sali, a to wszystko za sprawą innowacji pedagogicznej – „Odimienna Metoda Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak „ jest to wprowadzanie dzieci w świat pisma, poprzez zapamiętywanie obrazu graficznego swojego imienia, oraz imion swoich kolegów z grupy. Głównym celem starszaków jest osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Jest to proces bardzo długi, w którym możemy zaobserwować zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania. W celu wychwycenia tych zmian przeprowadzana jest diagnoza pierwsza jesienią a druga na wiosnę. Biorąc pod uwagę intensywność zajęć prowadzonych w grupie starszej, jesteśmy pewni, że teraz nasze starszaki z pewnością poradzą sobie w szkolnych ławkach.

Kontakt z nami

Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 600 50 25
tel. 601 848 644 (sala zajęć)